Barncancerfondens GD: "Den enda vägen till ökad överlevnad är forskning"


12.11.2019

Thorbjörn Larsson är Barncancerfondens Generaldirektör. Han har under sitt yrkesliv arbetat i organisationer med verksamhet inom Barncancerfondens alla områden: forskning, stöd till drabbade, insamling samt med informations- och opinionsarbete. Han har bland annat varit chef för Stjärnholms kursgård, direktor för Ersta diakoni, vd för Vårdalstiftelsen samt haft utredningsuppdrag för Socialstyrelsen. Vi lyckades fånga honom för en intervju, där han berättar varför Barncancerfondens verksamhet är så viktig. 

Varför är Barncancerfondens verksamhet så viktig?

Det finns flera skäl. Den akuta vården i Sverige för barn med cancer är jättebra. Med den kan vi uppnå en överlevnad på snart 85%. Men vi nöjer oss ju inte med det. Vi vill att alla skall överleva och dessutom leva bra. Den enda vägen till ökad överlevnad är forskning, den är dyr och långsam. Ju närmare nollvisionen vi kommer desto mer kostsam blir forskningen. Dessutom är Barncancerfonden nästan den enda finansiären i Sverige av detta så pengar behövs verkligen. Sedan kommer vi till frågan om överlevnad. Idag finns det ungefär 11.000 överlevare av barncancer, ungefär 7000 av dem har olika typer av seneffekter som gör att de inte lever ett liv som vi tycker är självklart.

Vad är "seneffekter", för oss som inte är så insatta?

Ett exempel är att 25% av alla som överlever hjärntumör inte kunnat gå färdigt gymnasiet, vilket betyder att det inte blir några fortsatta studier vilket i sin tur gör att den inte blir det yrke man skulle vilja ha. Problemen uppstår därför att skolan inte kan/vill anpassa sig efter den enskildes behov. Andra seneffekter kan handla om infertilitet, hjärntrötthet, skelettskador, skador på inre organ mm. Mycket handlar om vad tuffa behandlingar orsakat.

Det är inte bara barnet utan hela familjen som påverkas av barncancer, hur hjälper ni familjerna?

Barncancer är en ”familjesjukdom” och därför räcker inte själva behandlingen. Det handlar om en hel familj som hamnar i kris under mycket lång tid, det handlar om ekonomi när försäkringskassan inte fungerar, det handlar om skolan och om arbetsförmedlingen. Även om själva cancern är botad, något som kan ta flera års behandling, så kvarstår traumat för hela familjen. Till exempel blir ju syskonen nerprioriterade för att koncentrationen på den som har cancer blir så stor. Vi vill se ”hela” människan och familjen och därför har vi finansierat sjuksköterskor på varje barncancercentra som arbetar för att underlätta för familjen, utanför själva vården. Vi har anställt syskonstödjare som finns till för syskonen, vårt program Maxa Livet arbetar för att hjälpa unga överlevare att orientera i sin nya livssituation, och vi ordnar rehabveckor och temaveckor för familjerna.

Vi pratar om vikten av att ligga i framkant på The Sales Conference, vad är det mest framåtlutade i er verksamhet?

Det är kanske att vi finansierar en robot som möjliggör för barn som måste stanna hemma från skolan länge att ändå delta i skolarbetet genom en fiffig teknisk lösning.

Kan man bidra till er verksamhet både som privatperson och företag?

Javisst, cirka 60% av våra bidrag kommer från privatpersoner och 40% från företag.

Den 19 november är ni med på The Sales Conference - vad händer där?

Du kommer att kunna träffa roboten AV1, som jag pratade om, i vår monter. Det finns även möjlighet att boka in CSR-möten med mig och mina kollegor och man kan ställa frågor om hur företag kan hjälpa till i kampen att besegra barncancer

Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år. Missa inte möjligheten att utforska vad du och ditt företag kan göra för att stödja Barncancerfonden på The Sales Conference, Annexet, Globen, 19 november.

Om du vill ge en gåva som privatperson går man in här

Om du vill ge en gåva som företag går man in här.