Micronic - B2B Commercial Excellence Company 2017


23.11.2017

Mycronic - "Årets B2B Commercial Excellence Company" 2017

Det världsledande företaget på elektronikprodukter - Mycronic - vann det ärofyllda priset ”Årets B2B Commercial Excellence Company 2017” inför ett fullsatt The Sales Conference Sales Awards den 14 november 2017. Prisets syfte är att lyfta fram och belöna företag som har utvecklat en lönsam kommersiell modell där man inkluderar och bedriver försäljning och marknadsföring på ett innovativt och kundorienterat sätt. ProSales fick en kort intervju med Bijan Etemad, vice president sales Mycronic, som tillsammans med sin kollega Magnus Marthinson tog emot priset.

Grattis Mycronic till priset, hur känns det så här några dagar efteråt?  

- Det känns mycket bra. Det var roligt och hedrande att få representera Mycronic och ta emot det fina erkännandet. Vi och våra kollegor är verkligen stolta över detta.     

Vad tror ni var den största anledningen till att ni vann priset? 

- Det beror nog främst på att vi har haft hög tillväxt med mycket bra resultat över de senaste fyra åren. Mycronic har tredubblat omsättningen, förbättrat resultatet med 10 gånger och ökat market cap 8 gånger. Detta i kombination med att 98% av vår försäljning är export och hur vi bedriver komplex försäljning tvärfunktionellt, nära våra kunder och deras kunder var nog avgörande, säger Bijan Etemad.    

Vad har ni gjort för att fira vinsten?  

- Vi har lyft upp utnämningen genom att publicera nyheten på vårt interna nätverk och berätta om det fina erkännandet på social medier. Vi tänker också göra en liten film för intern bruk globalt där prisutdelningen kommer att vara med och då samtidigt uppmärksamma priset internt.    

Har ni fått någon uppmärksamhet i efterhand? Vad betyder priset för er?  

- Ja, vi har som sagt fått mycket uppmärksamhet både internt av kollegor och bolagsledning men också externt. Vi tycker att priset är ännu en bekräftelse på vilket fint bolag Mycronic är och att den strategi som bolaget har bedrivit de senaste fyra åren är framgångsrik. Självklart är det ett roligt erkännande till alla anställda som arbetat hårt för att utveckla bolaget till det vi är idag.     

Vad är era råd till andra företag som vill vinna priset nästa år? 

- Jag vill lyfta fram tre saker:

1. Bedriv en målmedveten och genomarbetad strategi som alla känner sig delaktig i! 

2. Säkerställa god kunskap om marknaden samt kundernas behov!

3. Ha effektiva processer för att kunna exekvera enligt plan! 

Juryns motivering lyder: 

Vinnaren i kategorin “Årets B2B Commercial Excellence Company 2017” är ett imponerande företag. Med världsledande produkter, en fulltecknad orderbok 2018, en förmåga att återuppfinna sig själva och mod att låta marknaden leda organisationen in i framtiden har man de senaste fyra åren tredubblat sin försäljning och förbättrat vinstmarginalen 10 gånger. Årets vinnare MYCRONIC är en sann förebild för hur man bedriver komplexa teambaserade affärer på en global marknad med fokus på att skapa extraordinära kundvärden.

 

 

 
 

Fakta om The Sales Conference Sales Awards

ProSales Institute har sedan 10 år arbetat för att leverera forskningsbaserat beslutsstöd till ledare inom B2B i syfte att utveckla deras kommersiella verksamheter. En viktig del i detta är att lyfta fram och hylla företag och B2B-chefer som på ett föredömligt sätt bidrar till nytänkande och agerar föredömen för hur man bedriver modern B2B försäljning och marknadsföring. På The Sales Conference Sales Awards 2017 delades tre huvudpriser ut i kategorierna ”Årets B2B Commercial Excellence företag”, ”Årets B2B Commercial Director” och ”Årets B2B Sales Tools Leverantör”.

Finalister och vinnare har sållats fram i en gedigen nomineringsprocess där en prominent jury slutligen utsett en vinnare i de tre olika kategorierna. Juryn har bestått av följande personer:

  • Jonas Ridderstråle - författare till bl.a Funky Business och utsedd till en av världens mest framstående management gurus och talare
  • Micael Dahlén - författare och professor vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Frida Boisen - Digital chef & ansvarig utgivare på Bonnier Tidskrifter. Föreläsare och proffs på digitalisering och sociala medier
  • Fredrik Härén - global keynote speaker och en av världens främsta inom kreativitet i affärslivet
  • Emma Storbacka - Vd på Avaus och expert på digitalisering och automatisering av sälj- och marknadsprocesser
  • Christopher Engman - entreprenör och expert på "Mega deals". Idag CRO/CMO på Climeon.
  • Henrik Munthe - VD på ProSales Consulting med mångårig erfarenhet av säljrelaterade transformationsprojekt i svenska och internationella storföretag
  • Henrik Larsson-Broman - grundare av ProSales Institute samt forskare och trendanalytiker inom B2B-försäljning
  • Markus Ejenäs - forskare och CEO på analys- och forskningsföretaget ProSales Institute