JAMIE ANDERSON - VÄRLDSBERÖMD MANAGEMENTGURU MOT ALLA ODDS


28.05.2019

Jamie Anderson tog sig från ett hyreshusområde på den australiska landsbygden till London Business School och key note på de stora internationella managementkonferenserna. Den 19 November står han för första gången på The Sales Conference scen och berättar om hur man leder säljarna in i en ny tidsålder. Vi träffade Jamie för en intervju. 

Vad är de stora utmaningarna med att leda säljare inom B2B idag?
- Till att börja med att det är så lätt för säljare att dra förhastade slutsatser om vad kunden behöver, lätt att utgå för mycket från vad som är ditt erbjudande. Framgångsrik försäljning idag kräver tålamod, att säljarna sätter sig in i kundens verksamhet.

Finns det tid till det då?
- Nej, samtidigt är kraven jättehöga på snabba resultat, kvartalshetsen gör att det blir svårt att hinna med djupare och mer fokuserad analys av kundens verksamhet. Risken är att man pressar säljarna att lägga tid på fel saker.

Du pratar om ledarskap, strategi och förändring. Hur hanterar försäljningsorganisationer förändring idag?
- Säljare har ofta varit i sin bransch länge, och är vana att tänka i termer av små förändringar. Idag finns i de flesta branscher mindre, mer agila uppstickare som utmanar. Dagens säljare behöver lära sig att dra större penseldrag, att tänka större. På The Sales Conference kommer jag att prata om hur man som ledare kan skapa förutsättningar för allt detta.

Jamie växte upp som ett av sju syskon i ett hyreshusområde 20 mil utanför Melbourne. Förutsättningarna för utbildning var urusla. Alla hans syskon var tvungna att lämna skolan vid 15 års ålder för att försörja familjen. Men lärarna uppmärksammade den unge, begåvade Jamie, och pushade honom att söka sig till universitetet. Han övergav en lovande karriär som elitcyklist och tog sig på ett stipendium till University of Melbourne, och sen vidare till London Business School, där han genom hårt arbete la grunden för sin karriär som thought leader inom strategisk innovation.

- En av sakerna jag lärde mig av att vara en framstående idrottsman var vikten av disciplin och fokus, något jag utnyttjat i min karriär

Hans passion är att utveckla ledares förmåga att hantera ledarskap, strategi och förändring. Han är publicerad i top journals som MIT Sloan Management Review och Business Strategy Review. Jamie har också blivit utnämnd till en av världens 25 största managementgurus av bland annat Financial Times. Han kombinerar forskning med praktisk erfarenhet från ett flertal industrier samt en dynamisk och interaktiv föreläsningsstil. 

BOKA BILJETT NU