PRISKATEGORIER


På Sales Awards lyfter vi fram och belönar organisationer och individer som är goda förebilder och ambassadörer för hur man bedriver modernt sälj- och marknadsarbete.

SalesAwards_2019

B2B Commercial Excellence Company of the Year


Prisets syfte är att lyfta fram företag inom B2B som har skapat hållbar organisk tillväxt, och bedriver sälj- och marknadsarbetet på ett kund- och försäljningsorienterat sätt.

 

Kriterier

 • Företaget är svenskregistrerat
 • Företagets omsättning var minst 100 MSEK år 2018
 • Företaget har haft en ökande omsättning de senaste tre åren
 • Företaget har haft ett positivt rörelseresultat de senaste tre åren
 • Företaget har nyttjat digitaliseringens möjligheter på ett effektivt sätt för att öka försäljning och kundvärde
 • Företaget har byggt en robust affärsstrategi baserat på analys av kundernas köpbeteenden och behov
 • Företaget har lyckats integrera sälj- och marknadsarbetet i ett gemensamt arbete för att nå uppsatta mål

Nominera

Vinnare 2018: Academic Work
Vinnare 2017: Mycronic

Vinnarintervju

B2B Commercial Excellence Director of the Year


Syftet med priset är att belöna chefer inom B2B som är representanter för ett modernt ledarskap i en föränderlig värld.

ss_logo_black_cmyk copy
Vinnaren erhåller en klocka från Sjöö Sandström 
(värde ca 25 000 SEK)

 

Kriterier

 • Pristagaren representerar ett svenskregistrerat företag
 • Företagets omsättning var minst 100 MSEK år 2018
 • Pristagaren har dokumenterat bra erfarenhet som chef och visat goda resultat över tid
 • Pristagaren är en god förebild och ambassadör för hur man bedriver ett modernt ledarskap, exempelvis när det kommer till hållbarhet, hälsa och mångfald
 • Pristagaren har nyttjat digitaliseringens möjligheter på ett effektivt sätt för att öka försäljning och kundvärde
 • Pristagaren har byggt en robust affärsstrategi baserat på analys av kundernas köpbeteenden och behov
 • Pristagaren har lyckats integrera sälj- och marknadsarbetet i ett gemensamt arbete för att nå uppsatta mål

Nominera

Vinnare 2018: Christopher Engman, Proof Analytics (f.d. Climeon)
Vinnare 2017: Christian Hed, Soluno BC

vinnarintervju

 

B2B Sales Tool Supplier of the Year


Prisets syfte är att lyfta fram företag inom B2B som levererar innovativa och effektiva verktyg för att stödja sälj och marknad.

 

Kriterier

 • Företaget är svenskregistrerat
 • Företagets omsättning var mellan 3-100 MSEK år 2018
 • Verktyget är innovativt och skiljer sig från konkurrenternas
 • Verktyget löser problem och skapar värden åt kunderna
 • Verktyget effektiviserar och moderniserar arbetet för säljarna

Nominera

Vinnare 2018: Sweet Systems
Vinnare 2017: Vainu

Vinnarintervju

B2B Salesperson of the Year


Syftet med priset är att belöna säljare inom B2B som är representanter för ett modernt arbetssätt i ett föränderligt yrke.

ss_logo_black_cmyk copy
Vinnaren erhåller en klocka från Sjöö Sandström
(värde ca 25 000 SEK)

 

Kriterier

 • Pristagaren representerar ett svenskregistrerat företag
 • Företagets omsättning var minst 50 MSEK år 2018
 • Pristagaren har dokumenterat bra erfarenhet som säljare och visat goda resultat över tid
 • Pristagaren har utvecklat och skapat lönsamhet för kunderna
 • Pristagaren har prospekterat och utvecklat långsiktiga kundrelationer med hjälp av ett modernt arbetssätt
 • Pristagaren har anammat moderna verktyg för effektiv kundutveckling

Nominera

Vinnare 2018: Pernilla Johansson, Sigma

Kontakta oss


Har du frågor om Sales Awards? Tveka inte att kontakta oss!

SALES AWARDS PARTNER


salesonly-1 UC_Logo_Update_Pos sjooslogo